La sediul ADR Centru din Alba Iulia, directorul general ADR Centru, domnul Simion Crețu, și primarul comunei Sâncraiu de Mureș, domnul Remus Sângeorzan, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Construire creșă în localitatea Sâncraiu de Mureș, judetul Mureș”. Finanțarea este asigurată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, destinată investițiilor în infrastructura de educație.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii și învățământului obligatoriu din comuna Sâncraiu de Mureș, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului educațional, prin oferirea unei infrastructuri adecvate ciclului antepreșcolar, evitându-se segregarea în școli.

Obiectivele specifice ale proiectului: 

  1. Realizarea unei infrastructuri educaționale corespunzătoare aparținând învățământului antepreșcolar, prin construirea unei creșe în localitatea Sâncraiu de Mureș.
  2. Asigurarea de spații de învatamânt suficiente și conforme cerințelor actuale în comuna Sâncraiu de Mureș, astfel capacitatea clădirii va fi de 4 grupe.
  3. Dotarea creșei nou construite cu obiectele de inventar/mijloacele fixe necesare desfășurării în condiții optime a activității didactice.
  4. Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului antepreșcolar prin inființarea unie creșe care sp asigure condiții optime de desfășurare a activității educaționale.

Construcția va fi realizată de așa natură încât să răspundă cerințelor actuale privind îngrijirea copiilor, cu săli dedicate pentru fiecare grupă de copii, cu circuitele funcționale și administrative separate de traseul educațional, precum și cu săli de mese, grupuri sanitare distincte, pentru copii și adulți, dar și spații tehnice, sau adăposturi de protecție civilă.

Durata de implementare a proiectului este de 50 luni, respectiv între data 01.06.2018 și data 31.07.2022.

Bugetul total al proiectului este de 2.335.032,15 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP – AM POR: 1.405.006,71 lei (98,00% din valoarea eligibilă a proiectului).

La acest proiect Media Marketing SRL a asigurat servicii de proiectare, respectiv servicii de consultanță în vederea elaborării cererii de finanțare și a anexelor conform ghidului solicitantului.