La data de 5 decembrie 2022 a fost semnat contractul de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI INTERIOARE ÎN LOCALITĂȚILE FRUMOASA, NICOLEȘTI ȘI BÂRZAVA, COMUNA FRUMOASA”.

Contractul încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Comuna Frumoasa, județul Harghita are o valoarea totală a investiției de 8.260.730,86 lei, din care finanțare prin PNI „Anghel Saligny” 7.775.210,86 lei.

Prin derularea investiției se vor moderniza străzile din cele trei sate din comuna Frumoasa pe o lungime totală de 6,911 km. Lucrările efectuate vor fi următoarele: lucrări de modernizare a structurii rutiere existente; lucrări de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale; lucrări de execuție podețe; lucrări de execuție a trotuarelor pietonale, lucrări de asigurare a siguranței rutiere.

La obținerea finanțării pentru aceasta investiție Media Marketing a contribuit cu prestarea de servicii de consultanță în elaborarea cererii de finanțare, asistență la încărcarea documentelor pentru contractare, inclusiv asistență pe perioada evaluării acestora și la elaborarea răpunsurilor la solicitările de clarificări privind documentele încărcate.