Proiectul REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL SIGHIȘOARA a fost selectat spre finanțare în cadrul PNRR – Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate,  INVESTIȚIA: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie, apel gestionat de Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

 Prin acest proiect se propune modernizarea, reabilitarea și dotarea clădirii situate pe strada Morii nr. 26, în Municipiul Sighișoara, fosta clădire a policlinicii, o clădire veche construită în anul 1940. Clădirea, în prezent nefuncțională, urmează să reprimească funcțiunea de Policlinică – Ambulatoriu de specialitate, care să găzduiască cabinete medicale pentru mai multe specialități și alte spații adiacente. Construcția reabilitată va fi dotată cu echipamente și mobilier medical specific conform cerințelor legislative și adaptate pentru fiecare specialitate în parte.

În urma investiției, se vor înființa 6 noi specializări: oncologie, endocrinologie, reumatologie, laborator de recuperare, medicină fizică și balneologie, cabinet de recuperare, medicină fizică și balneologie, ORL și se vor dota următoarele specialități paraclinice: analize de laborator, investigații cu radiații ionizante și investigații neiradiante.

Astfel se va realiza modernizarea infrastructurii sanitare existente care să asigure asistență medicală de calitate și extinderea numărului de specialități medicale oferite populației, dotarea cu echipamente medicale noi și inovative a Ambulatoriului Spitalului Municipal Sighișoara și a laboratoarelor care îl deservesc, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui tratament adecvat, accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului de specialitate prin creșterea numărului de specialități medicale oferite. Totodată vor fi implementate soluții pentru reducerea consumurilor energetice și utilizarea unor surse alternative pentru producerea energiei din surse regenerabile.

Rezultatele așteptate prin implementarea proiectului sunt următoarele:

  • Îmbunătățirea calității actului medical prin modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Sighișoara;
  • Lărgirea gamei serviciilor medicale prin creearea a 6 noi specialități medicale
  • Scăderea numărului de pacienți redirecționați;
  • Reducerea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament ca urmare a dotării cu echipamente medicale performante;
  • Reducerea situațiilor de spitalizare și a numărului de internări pentru pacienții care nu necesită îngrijire medicală permanentă prin furnizarea de servicii preventive, stabilirea diagnosticului şi efectuarea tratamentului în regim ambulatoriu în vederea protejării, menţinerii sau îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei.

Bugetul total (fără TVA) al proiectului este de 15.737.760,45 lei, din care finanțare nerambursabilă 13.189.116,60 lei (fără TVA).

La succesul acestui proiect Media Marketing a contribuit prin prestarea de servicii de consultanță în întocmirea documentațiilor în vederea obținerii finanțării.