Preşedinta Comitetului de organizare a Conferințelor pe tematica achizițiilor publice, organizate de Media Marketing și Instituția Prefectului – județul Mureș la Sovata, d-na Emilia Lucia Cătană, conferențiar universitar dr. la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș –Facultatea de Drept, avocat în Baroul Mureș,și-a lansat vineri, 03 martie 2017, în Sala mică din incinta Palatului Administrativ din Tîrgu Mureș, ultima lucrare, volumul „Contenciosul actelor administrative asimilate”, publicată la prestigioasa Editură C.H. Beck din București.

Invitatul special al evenimentului a fost d-na Verginia Vedinaș, profesor universitar dr. la Universitatea din București- Facultatea de Drept, membru al Curții de Conturi a României, vicepreședinte al prestigioasei publicații Revista de Drept Public, președinte a Institutului de Științe administrative „Paul Negulescu”.

De asemenea, la eveniment au participat activ reprezentanți de seamă ai mediului academic, ai administrației publice și ai profesiilor liberale din județul Mureș, între care menționăm pe dl. dr.Lucian Goga –Prefectul Județului Mureș, dl. Péter FerencPreşedintele Consiliului Județean Mureș, dl. Nagy Zsigmond – Suprefectul Județului Mureș, dl. Ovidiu Dancu și dl. Alexandru Cîmpean-vicepreședinții Consiliului Județean Mureș, prof. univ. dr. Mircea Simionescu- Rector al   Universității „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș, prof. univ. dr. Călin Enăchescu-Rector al Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, av. Nicolae Galdea-Decanul Baroului Mureș, prof. univ. dr. Tatiana Dănescu-Prorector al Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, conf. univ. dr. Doina David-Prorector al Universității „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș, profesor univ. dr. Brîndușa Gorea-Decan al Facultății de Drept din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș, lector univ. dr. Raul-Felix Hodoș- Departamentul de Drept şi Administraţie Publică al Facultății de științe economice, juridice și administrative din cadrul Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, d-na Zoița Milășan, notar public și fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de Contencios Administrativ și fiscal, dl. Vasile Pop- Președintele Camerei de Comerț și Industrie Mureș, dl.Iulian Badea– Preşedintele Asociaţiei Secretarilor Unităţilor Administrativ-Teritoriale din Judeţul Mureş, d-na Gina Nemeș– directorul Direcției juridice din aparatul propriu al Președintelui Consiliului Județean Mureș, d-na Daniela Teodora Lupei, director al Agenției pentru Finanțare Investițiilor Rurale- Oficiul Județean Mureș, dl. Dănuț Ștefănescu-director al Agenției Județene pentru Protecția Mediului Mureș, d-na Nadia Bîndilă-șef serviciu Juridic și Contencios administrativ în aparatul propriu al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș, dl. Constantin Lucrețiu Citirigă- consilier juridic în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mureș, funcționari publici, primari și secretari  ai unităților administrativ-teritoriale, ș.a.

Evenimentul a debutat cu prezentarea cărții de către d-na profesor universitar dr. Verginia Vedinaș, care a adresat în primul rând cuvinte apreciative la adresa autoarei conferențiar univ. dr. Emilia Lucia Cătană, arătând că această carte reprezintă încununarea unei activități asidue de-a lungul celor patru ani de studii doctorale în cadrul Școlii doctorale de Drept a Universității din București, doctorat finalizat de autoare sub atenta coordonare a d-nei profesor Verginia Vedinaș. Stimata d-nă profesor Verginia Vedinaș a îndemnat participanții să studieze cartea ca fiind un reper pentru cercetătorii dreptului administrativ și pentru practicieni, având în vedere că prin această carte se analizează pentru prima dată cu caracter monografic contenciosul actelor administrative asimilate (refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal, contractele administrative). În al doilea rând, d-na profesor Verginia Vedinaș a evidențiat elementele de noutate prezentate de autoare din perspectiva mutaţiilor legislative apărute în materia contractelor administrative, cu privire la noul pachet legislativ în materia achizițiilor publice și concesiunilor, pe care autoarea le-a analizat cu minuţiozitatea şi profunzimea cercetătorului autentic, aducând reale contribuții doctrinare și soluții legislative de îmbunătățire a cadrului normativ în materie.

În continuare, au luat cuvântul oficialitățile județului Mureș, atât cele de la nivelul Instituției Prefectului-Județul Mureș cât și ale Consiliului Județean Mureș, reprezentanții Universității „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș și a Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, decanul Baroului Mureș și președintele Camerei de Comerț și Industrie Mureș (în cadrul căreia funcționează Comisia de arbitraj intern și internațional ce poate soluționa litigiile privitoare la achizițiile publice, dacă există o prevedere contractuală expresă), d-na Zoița Milășan ca fost magistrat de carieră cu specializare în soluționarea litigiilor de contencios administrativ, preşedintele Asociaţiei Secretarilor Unităţilor Administrativ-Teritoriale din Judeţul Mureş, funcționari publici de conducere, primari. Toți vorbitorii au semnalat importanța apariției acestei cărți pentru mediul academic și pentru practicienii dreptului administrativ: autorități publice, funcționari publici cu atribuții în domeniul juridic, avocați și magistrați specializați în soluționarea litigiilor de contencios administrativ.

Finalul evenimentului a aparținut autoarei conferențiar univ. dr. Emilia Lucia Cătană,  care a detaliat în formă sintetică atuurile cărții, evidențiind cu preponderență legislația, doctrina și jurisprudența instanțelor de contencios administrativ ca repere fundamentale ale analizei instituției juridice a contenciosului administrativ, cu privire specială asupra actelor, faptelor și contractelor administrative asimilate prin lege actelor administrative. D-na Emilia Lucia Cătană a mulțumit tuturor celor prezenți, exprimându-și convingerea că aprecierile pozitive la adresa cărții sunt de manieră a suscita interesul doctrinei și tuturor specialiștilor în drept pentru aprofundarea acestei instituții juridice cu reale implicații practice, demers pe care domnia-sa își asumă angajamentul să îl continue în cercetările sale viitoare dar și în activitatea întreprinsă ca practician și organizator de evenimente în materia unei tipologii importante a contractelor administrative, cu privire la contractele de achiziție publică.

 

This slideshow requires JavaScript.