SC Media Marketing SRL a acordat consultanță în vederea elaborării dosarului de finanțare nerambursabilă pentru proiectul “Alimentare cu apă, canalizare menajeră pentru localitatea Pădureni, comuna Gorneşti, judeţul Mureş”  selectat pentru finanțare prin măsura 7.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Prin realizarea proiectului se dorește realizarea unui sistem centralizat de apă potabilă și canalizare menajeră în localitatea Pădureni, comuna Gornești, compus din: 114 ml conductă de racord la rețeaua de apă a comunei Gornești, 1 stație de pompare apă în localitatea Gornești, 5788 ml lungime conductă refulare între localitatea Gornești și Pădureni, 217 racorduri la rețeaua de apă, 1 rezervor apă potabilă, 6893 ml lungime reţea distribuție, 4100 ml reţea de canalizare, 217 branșamente la rețeaua de canalizare, 5 stații de pompare ape uzate, 7540 ml conductă de refulare pentru ape uzate către rețeaua de canalizare Gornești.

Valoarea proiectului este de 1.866.050 euro, din care finanțarea nerambursabilă va fi de 1.492.600 euro.