Orașul Iernut va avea la dispoziție un buget de aproape 15 milioane lei, pentru investiții în lucrări de reabilitare socio-culturală și în infrastructura edilitară adiacentă, ca urmare a semnării de dl. Ioan Nicoară, primar Iernut și de domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, a contractului de finanțare cu fonduri europene nerambursabile alocate prin Axa Prioritară 13 a Programului REGIO 2014-2020, pentru proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Iernut și satele aparținătoare”

Proiectul are o valoare totală de 15.490.833,39 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate este de 14.753.262,75 lei, respectiv 3.167.635,59 euro, fondurile alocate provenind din resursele Programului Operațional Regional (POR, sau REGIO) 2014-2020, Axa Prioritară 13.1, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România. Finanțarea cheltuielilor eligibile din proiect este asigurată în proporție de 98%, diferența reprezentând contribuția beneficiarului. Proiectul este prevăzut a se încheia până în 31 decembrie 2023.

Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Iernut și satele aparținătoare”este compus din două componente:

  1. infrastructură social-culturală, care include două proiecte de investiții: un ansamblu de trei blocuri de locuințe și modernizarea Căminului cultural din satul Cipău, inclusiv a locului de joacă pentru copii, de lângă construcție.
  2. infrastructură rutieră, reprezentată de modernizarea tronsonului aferent străzii Gării Cipău.

Pentru proiectul din Iernut ansamblul de locuințe sociale este compus din trei blocuri structurate pe câte 3 niveluri, tip P+E+M, fiecare cu o suprafață construită de 380,39 mp, o suprafață desfășurată de 1134,61 mp și o suprafață utilă de 944,78 mp. Lângă aceste construcții vor fi amenajate un teren de sport multifuncțional și două locuri de joacă pentru copii.

Căminul cultural din Cipău va avea rol de Centru multifuncțional cu o capacitate maximă de 195 persoane, cu o sală de spectacol cu 186 locuri, cu anexele specifice cu o suprafață de maxim 600 mp, pe un teren cu o suprafață de 3201mp. Amenajările exterioare sunt concepute pentru a asigura accesul pietonal și auto, locuri de parcare, o platformă de colectare a deșeurilor și zone de recreere a viitorilor utilizatori. Dotările aferente Căminului cultural – Centru multifuncțional au fost adaptate nevoilor locale.

În cadrul aceluiași proiect, modernizarea străzii Gării din Cipău – Tronson 1, în lungime de 1000m – prevede realizarea a două benzi de circulație, având lățimea părții carosabile de 5,00 m, încadrată de acostamente pe ambele părți. Această investiție va facilita accesul locuitorilor către zona blocurilor sociale și către centrul multifuncțional din oraș.

La succesul acestui proiect Media Marketing a contribuit prin prestarea serviciilor de proiectare faza Studiu de fezabilitate/DALI.