Comuna Neaua a semnat contractul de finanțare pe PNDL Etapa 2 – „Modernizare străzi în comuna Neaua, județul Mureş”

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață al locuitorilor din comuna Neaua, județul Mureș, prin modernizarea a căilor de comunicare terestră, adică străzi și a lucrărilor conexe precum colectarea și evacuarea apelor pluviale.

Lucrările cuprinse în proiect vizează:

  • modernizarea părții carosabile;
  • colectarea apelor pluviale de pe partea carosabilă și evacuarea lor către emisar;
  • realizarea semnalizării orizontale și verticale.

Străzile propuse pentru modernizarea sistemului rutier sunt străzi secundare în mediul rural, se află situate în intravilanul comunei Neaua, în satele Rigmani, Sânsimion, Neaua, Ghinești si Vădaș, din județul Mureș.

Lungimea totală a străzilor cuprinse în proiect este de 10.818 m (10,818 km).

Valoarea totală a investiției este de 9.636.501 lei inclusiv TVA, din care valoare eligibilă 9.328.955 lei inclusiv TVA.

SC Media Marketing SRL a oferit servicii de consultanţă tehnică și financiară  în elaborarea documentaţiei şi întocmirea dosarului investiţiei conform solicitărilor finanţatorului, în vederea încheierii contractului de finanţare cu MDRAPFE.