La sediul ADR Centru din Alba Iulia, domnul Fülöp László Zsolt, primarul orașului Sovata, a semnat, împreună cu domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, contractul de finanțare în cadrul Axei Prioritare 7 a programului REGIO 2014-2020, pentru proiectul ”Modernizare străzi urbane în orașul Sovata”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, respectiv Prioritatea de investiții 7.1, care vizează sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice. Obiectivul general al proiectului este de a asigura refuncționalizarea căilor rutiere situate în intravilanul localității, în vederea îmbunătățirii mediului urban, precum și pentru creșterea atractivității și competitivității turistice a stațiunii balneo-climaterice. Edilii din Sovata consideră că astfel se vor îmbunătăți și serviciile publice oferite turiștilor, dar și utilizatorilor locali de spații verzi, de terenuri de joacă și de sport, prin creșterea accesibilității acestora.

Concret, prin proiectul ”Modernizare străzi urbane în orașul Sovata” se vor amenaja – în termen de doi ani și jumătate – 16 străzi din oraș, în lungime totală de 5.43 kilometri, adică mai mult de 2,6 ha de teren. Prin reabilitarea acestor artere rutiere, zona Stațiunii turistice Sovata va fi valorificată ca areal de agrement multifuncțional în aer liber, iar potențialii beneficiari ai proiectului din mediul privat și-au exprimat dorința de a realiza minim cinci investiții noi, care vor genera în mod direct un număr de minim 16 noi locuri de muncă. Edilii estimează că în termen de cinci ani, numărul de turiști din stațiune va crește cu 22% față de anul de referință. Valoarea totală a acestui proiect este de 9.269.513,75 lei, din care 98% sunt alocați prin POR 2014-2020, respectiv puțin peste nouă milioane lei – aproximativ 2.034.000 euro.

SC Media Marketing SRL Tîrgu Mureș a acordat consultanță în vederea elaborării cererii de finanțare și a anexelor conform ghidului solicitantului, acesta fiind al doilea proiect pentru care s-a semnat contractul de finanțarea în mai puțin de două luni, proiectul anterior referindu-se la amenajarea spațiului de agrement din jurul cinematografului Doina din Sovata.

 drumsovata2
drumsovata3 drumsovata4