SC Media Marketing SRL a acordat consultanță financiară și tehnică în vederea elaborării dosarului de finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Modernizarea și renovarea căminelor culturale din satele Adămuș, Cornești și Crăiești, comuna Adămuș” selectat pentru finanțare prin măsura 7.6 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Realizarea investiției este impusă de necesitatea asigurării unor spații corespunzătoare pentru desfășurarea activităților culturale și de organizare a cetățenilor din comuna Adămuș. Într-o comunitate rurală activitățile culturale dau viață societății. Condițiile actuale ale căminelor Culturale din comuna Adămuș nu oferă în prezent condiții optime pentru desfășurarea în permanență de activități sociale și culturale pentru locuitorii comunei.  Prin proiectul actual se dorește reabilitarea și modernizarea clădirilor căminelor culturale din satele Adămuș, Cornești și Crăiești (lucrări de reparații acoperiș, planșee, finisaje interioare și exterioare, înlocuire instalații etc), inclusiv achiziția de dotări specifice activităților culturale.

 Valoarea proiectului este de 613.472 euro, din care finanțarea nerambursabilă va fi de 472.788 euro.