La data de 19.08.2019 la sediul ADR Centru din Alba Iulia, primarul orașului Luduș, domnul Ioan Cristian Moldovan și directorul general al ADR Centru, domnul Simion Crețu, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Extindere și echipare a structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu Orașul Luduș, județul Mureș”. Proiectul are o valoare totală de 10.724.260 lei, din care 10.509.775 lei reprezintă fondurile europene Regio solicitate pentru realizarea proiectului, respectiv 98% din valoarea eligibilă a proiectului. Fondurile solicitate sunt alocate din Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Prioritatea de investiții 10.1 – Investiții în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

În urma realizării proiectului capacitatea clădirii școlii gimnaziale va crește de la 16 săli de clasă la 22 săli de clasă și trei laboratoare, se vor dota sălile de clasă nou construite, precum și laboratorul de informatică cu obiecte de inventar și mijloace fixe necesare desfășurării în condiții optime a activității didactice. Lucrările de bază ce se vor efectua constau în extinderea și supraetajarea Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu. Extinderea va consta în realizarea unui imobil cu trei niveluri: parter și 2 etaje, unde la parter va fi o magazie cu spații tehnice, iar la nivelul 1 și 2 câte o sală de clasă și un grup sanitar.  Sălile de clasă și laboratoarele noi vor fi dotate cu materialele corespunzătoare procesului educațional. Printre echipamentele ce se vor achiziționa  se regăsesc: table magnetice interactive, catedre, scaune, bănci, dulapuri pentru materialele didactice, laptopuri, imprimante, unități desktop, sistem de operare preinstalat, monitoare, server cu sistem de operare, centrală detecție și alarmare la incendiu, camere supraveghere interioară.

Astfel populația școlară din orașul Luduș, va beneficia de infrastructură îmbunătățită, cu precădere grupurile care se află în  risc sporit de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii, precum și persoanele cu dizabilități care vor beneficia de infrastructura necesară. Totodată cadrele didactice care predau în cadrul școlii îsi vor putea desfășura activitatea mai eficient, asigurând un proces educațional calitativ, la standarde europene.

                   La acest proiect SC Media Marketing SRL a asigurat servicii de proiectare, respectiv servicii de consultanță în vederea elaborării cererii de finanțare și a anexelor conform ghidului solicitantului.