În perioada iulie – august 2020, reprezentanții administrațiilor publice din Regiunea Centru, au avut posibilitate să depună la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, fișe de investiții pentru proiecte pe care vor să le implementeze în perioada 2021-2027. Fișele s-au putut depune pentru a putea primi finanțare nerambursabilă pentru decontarea cheltuielilor de întocmire a documentațiilor tehnico-economice, fiind condiționate de depunerea ulterioară a proiectului spre finanțare în perioada 2021-2027. La nivelul Regiunii Centru este disponibil un buget de 42 milioane lei fonduri nerambursabile, pentru finanțarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor ce vizează investiții în cinci domenii: mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră, centre de agrement (tabere școlare) și servicii publice de turism.

În cadrul acestei acțiuni Media Marketing a oferit servicii de consultanță în intocmirea fișelor de investiții pentru două proiecte ale municipiului Sighișoara, și anume:

  1. Regenerarea urbană a centrului Istoric al Sighișoarei – patrimoniu mondial UNESCO

Proiectul prevede reabilitarea și amenajarea zonei istorice (zona Sigma) în vederea transformării acesteia în zonă pietonală, spațiu verde, de socializare, de organizare de evenimente în aer liber, zonă atractivă pentru turiști vizitatori și locuitori. Proiectul propus integrează intervenții de regenerare urbană care se referă la: locuire, spații culturale, spații comerciale, spații publice în zona centrală a municipiului Sighișoara, respectiv in centrul istoric – zona de patrimoniu UNESCO cu scopul de a susţine dezvoltarea structurilor de afaceri şi/sau pentru reconversia funcţională a terenurilor, spaţii verzi definite conform legii.

În acest scop se vor construi două parcări subterane: prima în așa numita zonă Sigma, unde în acest moment funcționează o parcare de suprafață nemodernizată, respectiv sub actualul parc central, numit Parcul Unirii care se va reconstrui în întregime.

Străzile de legătură dintre cele două obiective vor fi transformate urbanistic, cu aspect medieval, cu multă vegetație și facilități oferite prin energie verde. In acest mod întregul centru se va transforma într-o zonă mai atractivă pentru localnici și pentru turiști.

  1. Înființare Centru regional etno-cultural în Municipiul Sighișoara

Prin acest proiect se va extinde aria ofertei turistice prin includerea în circuitul turistic al orașului a unui centru etno-cultural, în imobilul aflat pe Strada Ana Ipătescu nr.12-14, clădire monument istoric, cu o valoare arhitecturală și istorică majoră. Centrul cultural propus a fi realizat în centrul localității va asigura un loc de desfășurare adecvat, ușor accesibil pentru localnici și turiști. Acest centru va găzdui un muzeu, spații expoziționale, săli pentru desfășurarea evenimentelor culturale, bibliotecă muncipală și altele spații destinate dezvoltării culturale.

Se propun lucrări de mansardare, extindere, lucrări privind eficiența energetică precum și realizarea dotărilor necesare pentru funcționarea în cele mai bune condiții. Centrul va fi o clădire „verde” cu impact redus asupra mediului înconjurător, drept pentru care, în urma auditului energetic vor fi propuse cele mai bune soluții în acest sens.

Deoarece imobilul dispune de o suprafață considerabilă de teren, se propune amenajarea curții interioare, prin realizarea unor alei pietonale, spații de agrement și loisir.