A fost lansată procedura de achiziție publică pentru serviciile de proiectare – adaptare la amplasament și execuție lucrări pentru proiectul Sala de sport școlară – proiect pilot – sat Brâncovenești, comuna Brâncovenești, județul Mureș.

Proiectul va beneficia de finanțare nerambursabilă din partea Compania Naţională de Investiţii (CNI), finanțarea având o valoare estimată de 6,5 milioane lei. CNI va avea pe perioada realizării investiției calitatea de beneficiar al investiției, urmând ca UAT Brâncovenești să devină beneficiar după finalizarea investiției. După preluarea investiției costurile pentru întreținerea și funcționarea în parametrii optimi vor fi suportate din surse proprii de către UAT Brâncovenești.

Obiectivul avut în vedere reprezinta o investiție utilă pentru uzul didactic în desfășurarea disciplinelor sportive, pentru organizarea unor activități sportive competiționale specifice și pentru pregătirea elevilor cu inclinație sportivă în vederea participării la diverse concursuri. Deși sala de sport propusă se adresează în primul rând uzului didactic va avea și o utilizare publică în perioadele de vacanșă sau la sfârşit de săptămână.

Sala de sport va fi dimensionată pentru suprafață sportivă – joc baschet, tenis, volei, handbal cu suprafața de gardă aferentă fiecărui sport în parte și va avea ca zonă anexă suprafeței sportive o zonă de primire, o baterie de vestiare (separate pe sexe/echipe) dotate cu dușuri și grupuri sanitare, vestiare pentru profesori/ arbitrii cu duș propriu și un cabinet de prim ajutor.

Sala de sport va dispune de o tribună realizata din structură de beton monolit și este prevăzută cu scaune individuale cu o capacitatea a tribunei de 102 persoane.

Media Marketing Târgu Mureș a fost implicată activ în găsirea unei soluții de finanțare pentru construirea unei săli de sport încă din anul 2015, de la primele discuții avute în legătură cu dorința comunității din Brâncovenești de a beneficia de o sală de sport multifuncțională.

După mai multe încercări soluția s-a dovedit a fi finanțarea investiției prin Compania Națională de Investiții, în acest cadru Media Marketing oferind servicii de consultanță în elaborarea și depunerea cererii de finanțare la Compania Naţională de Investiţii, servicii de individualizare a amplasamentului propus pentru sala de sport, efectuarea studiilor de teren și obținerea avizelor solicitate în perioada de evaluare a cererii de finanțare.