Proiectul  „Reabilitare şi modernizare Şcoală Gimnazială Dâmbău, Comuna Adămuş, judeţ Mureş” a fost admis la finanțare, urmând a parcurge etapa de precontractare. Aceasta este ultima etapă procedurală înainte de semnarea contractului de finanțare între Agenția de Dezvoltare Regională Centru și Comuna Adămuș. Proiectul urmează să fie finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, POR/2017/10/10.1b/7regiuni, Axa Prioritară Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Operaţiunea Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu din comuna Adămuș, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului educational prin oferirea unei infrastructuri adecvate ciclurilor educaționale, evitându-se segregarea în școli. Obiectivul stabilit este în strânsă corelare cu obiectivul specific 10.1 al Axei Prioritare 10, scopul principal al proiectului fiind reprezentat de creşterea gradului de participare la nivelul învăţământului obligatoriu. Obiectivul propus se va realiza odată cu reabilitarea și modernizarea şcolii gimnaziale din localitatea Dâmbău, asigurând astfel o infrastructura adecvata ciclului primar și gimnazial inclusiv claselor pregătitoare și facilitând desfăşurarea procesului educațional în condiţii optime.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  1. Crearea unui cadru profesional de activitate didactică prin dotarea adecvată a laboratorului de informatică și înfiinţarea laboratorului de fizică-chimie, precum și dotarea cu materiale didactice specifice pentru celelalte materii (biologie, geografie, istorie, matematică, limba română și limbi străine);
  2. Demararea programului „Școala după Școală” și amenajarea unui spațiu în școală cu dotări necesare pentru desfășurarea programului în condiții optime;
  3. Crearea unui spațiu adecvat pentru biblioteca școlară;
  4. Crearea unei săli de sport în incinta școlii, cu dotări adecvate;
  5. Eliminarea sistemului de încălzire vechi al școlii bazat pe sobe cu gaz și înlocuirea acestuia cu o centrală termică și radiatoare din tablă de oțel în fiecare încăpere;
  6. Amenajarea unor grupuri sanitare adecvate ca dotări și capacitate, la ambele etaje;
  7. Crearea unui sistem funcțional de reciclare selectivă a deșeurilor în cadrul școlii;
  8. Creșterea numărului elevilor înscriși în cadrul unității școlare.

Proiectul are o valoare totală de 4,309,066.87 lei din care finanțarea nerambursabilă se ridică la 2,890,023.50 lei. La succesul acestui proiect Media Marketing a contribuit prin servicii de consultanță în elaborarea cererii de finanțare și a anexelor în conformitate cu cerințele finanțatorului, respectiv prin prestarea serviciilor  de proiectare, faza Studiu de fezabilitate.