Contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „REABILITARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PERIȘ” a fost semnat de către domnul Kolcsár Gyula, primarul comunei Gornești, județul Mureș și domnul Simion Crețu, Directorul general ADR Centru. Proiectul va asigura o infrastructură educațională adecvată în comuna Gornești, cu finanțarea asigurată prin Programul operaţional regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Contractul de finanțare are o valoare totală de 5.315.401,68 lei, din care valoarea finanțării eligibile este de 5.315.401,68 lei. Termenul estimat pentru finalizarea implementării activităților prevăzute în proiect este 30.11.2022.

Prin implementarea proiectului se va asigura un proces educațional calitativ și atractiv în comuna Gornești, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la cresterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Realizarea unei infrastructuri școlare corespunzătoare prin reabilitarea și extinderea celor 2 clădiri existente ale Școlii Gimnaziale Periș.
  2. Asigurarea facilităților necesare pentru programul de tip „Școala după școală”, contribuind la îmbunătățirea rezultatelor școlare și la o rată de tranziție mai mare către nivelurile superioare de educație

La succesul acestui proiect Media Marketing a contribuit prin servicii de consultanță în elaborarea cererii de finanțare și a anexelor în conformitate cu cerințele finanțatorului, respectiv prin prestarea serviciilor de proiectare.