În urma finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară a proiectului  „Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Adămuș, comuna Adămuș, județ Mureș” acesta a fost admis la finanțare, urmând a parcurge etapa de precontractare. Aceasta este ultima etapă procedurală înainte de semnarea contractului de finanțare între Agenția de Dezvoltare Regională Centru și Comuna Adămuș.

Proiectul va beneficia de finanțare europeană nerambursabilă prin  Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 10.1b „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu din comuna Adămuș, in special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului educațional prin oferirea unei infrastructuri adecvate ciclurilor educaționale.

Îndeplinirea obiectivului propus se va realiza odată cu reabilitarea si modernizarea scolii gimnaziale din localitatea Adămuș, asigurând astfel o infrastructura adecvata ciclului primar si gimnazial inclusiv claselor pregătitoare si facilitând desfășurarea procesul educațional în condiții optime.

Obiective propuse:

  1. Toate cele 3 corpuri de clădire analizate în proiect, respectiv școala veche, școala nouă și sala de sport vor fi extinse în vederea amenajării unor grupuri sanitare suficiente ca număr, și pentru amenajarea unor spații  pentru amplasarea centralelor termice. În prezent spațiile beneficiază de un sistem de încălzire vechi, bazat pe încălzire cu sobe pe gaz.
  1. Se vor reface și moderniza instalațiile electrice, termice și sanitare.
  1. Sălile de clasă vor fi modernizare, refuncționalizate și echipate cu dotare didactică de specialitate (laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, istorie, matematică, limba română, limba rromani și limbi străine).
  1. Sala de sport se va extinde în vederea amenajării unor grupuri sanitare separate pe sexe, unul amenajând-se pentru persoanele cu dizabilități, pentru amenajarea unor vestiare separate pe sexe si amenajarea unui spațiu special destinat pentru centrala termică.
  1. Amenajare bibliotecă și cabinet medical

Pentru prezenta lucrare, Comuna Adămuș a parcurs toate procedurile de proiectare și a obținut autorizație de construire în luna decembrie 2019, urmând ca după semnarea contractului de finanțare să se deruleze procedura de achiziție publică necesară atribuirii contractului de execuție.

Valoarea totală a proiectului este de 7,723,324.70 lei, din care cheltuieli nerambursabile 5,747,006.93 lei.

La succesul acestui proiect Media Marketing a contribuit prin servicii de consultanță în elaborarea cererii de finanțare și a anexelor în conformitate cu cerințele finanțatorului, respectiv prin prestarea serviciilor  de proiectare, faza Studiu de fezabilitate.