A fost semnat primul contract de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” în județul Mureș!

Contractul încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Orașul Iernut prevede finanțarea investiției „REȚEA DE CANALIZARE ȘI BRANȘAMENTE ÎN SATUL CIPĂU,  UAT IERNUT, JUDEȚUL MUREȘ”. 

Valoarea totală a investiției este de 14.016.844,83 lei, din care finanțare prin PNI „Anghel Saligny” 13.809.028,71 lei. Prin derularea investiției se va realiza rețea de canalizare (colectare) pe o lungime de 11.960 m, rețea de care vor beneficia 1064 beneficiari direcți.

La succesul acestui proiect Media Marketing a contribuit cu prestarea de servicii de consultanță în elaborarea cererii de finanțare.