A fost deschisă platforma pentru depunerea dosarelor de finanțare al apelului de proiecte în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C3 – Managementul Deşeurilor, Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Sub-investiția I1.a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, apel de proiecte gestionat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

În cadrul acestui apel Media Marketing a oferit servicii de consultanță la depunerea a 9 dosare de finanțare pentru 3 municipii (Sighișoara, Reghin și Târnăveni), un oraș (Sovata) și 2 comune (Bălăușeri și Gornești) din județul Mureș, respectiv 3 comune (Biertan, Porumbacu de Jos și Racovița) din județul Sibiu. Valoarea totala a solicitărilor de finanțare depuse se ridică la suma de 7.008.480 Euro, fără TVA.

Proiectele depuse presupun înființarea unor centre de colectare prin aport voluntar în localități, în vederea accelerării procesului de extindere și modernizare a sistemului de gestionare a deșeurilor, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară.

Activitățile propuse prin proiectele depuse cuprind investițiile necesare înființării unui centru de colectare prin aport voluntar ce vor asigura colectarea separată a deșeurilor care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de cadavre animale, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări.

Proiectele vor fi realizate în conformitate cu proiectul tip publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.