Domnul Stoica Ovidiu Dorel, primarul comunei Viișoara, și domnul Simion Crețu, director general ADR Centru au semnat în data de 1 martie 2019, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitare şi extindere şcoală gimnazială Viişoara, judeţul Mureş”.  Proiect ul va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Prin realizarea proiectului se dorește  creşterea gradului de participare la nivelul învăţământului obligatoriu din comuna Viişoara, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului educaţional prin oferirea unei infrastructuri adecvate ciclurilor educaţionale, evitându-se segregarea în şcoli.

Îndeplinirea obiectivului propus se va realiza odată cu reabilitarea şi extinderea şcolii gimnaziale din localitatea Viişoara, asigurând astfel o infrastructură adecvată ciclului primar şi gimnazial, inclusiv claselor pregătitoare şi facilitând desfăşurarea procesul educaţional în condiţii optime.

Prin extinderea infrastructurii se va asigura gruparea ciclului de învăţământ obligatoriu într-o singură locaţie, şi se va permite creearea de noi facilităţi (laboratoare, sală de gimnastică, birou de arhivare, grupuri sanitare interioare etc). Astfel la finalul implementării proiectului şcoala gimnazială din localitatea Viişoara va avea 6 săli de clasă, 1 laborator de informatică, 1 sală de gimnastică,  1 sală de clasă dotată corespunzător pentru desfăşurarea programului „Școală după școală”, grupuri sanitare interioare şi acces la apă curentă.

Valoarea totală a proiectului este 3.444.322,43 lei, din care finanțare nerambursabilă 3.252.205,45 lei.

SC Media Marketing SRL a asigurat servicii de proiectare pentru investiția propusă și servicii de consultanță în vederea elaborării cererii de finanțare și a anexelor conform ghidului solicitantului.