La jumătatea termenului de realizare prezentăm lucrarea ,,Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 151D, Ungheni-Acățari, județul Mureș” – faza DALI.

Județul Mureș în calitate de beneficiar, a contractat serviciile de proiectare pentru reabilitarea tronsonului DJ 151D cuprins între km 0+000-15+513, Ungheni-Acățari care este o arteră rutieră importantă pentru traficul greu, deoarece face legătura între drumul E60 (DN15) și DN13, ocolind municipiul Târgu Mureș pe valea Nirajului.

În prezent starea acestui drum, raportată la nivelul de solicitare actual și viitor, ridică probleme semnificative în circulația rutieră și pietonală din Unitățile administrative teritoriale situate pe tronsonul Ungheni-Acățari.  DJ 151D traversează orasul Ungheni, comunele Gheorghe Doja, Crăciunești și Acățari.

Traficul de perspectivă va crește considerabil datorită faptului că în cadrul proiectul ”Construcția autostrăzii Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii” elaborate pentru CNAIR SA, s-a proiectat un seminod și o bretea de intrare în autostradă din DJ 151D spre Cluj și o bretea de descărcare din autostradă direcția Cluj- DJ151D – DN13 spre Brașov.

Pe sectorul de drum supus reabilitării se regăsesc trei poduri:

 • primul la poziția km 2+469 în loc. Leordeni, L=28m peste râul Niraj
 • al doilea la km 3+590 în extravilanul loc. Leordeni, L=10m peste canalul J2;
 • al treilea la km 4+911 în loc. Gheorghe Doja, L=8m peste canalul Ciba-Nicolești.

Prin tema de proiectare, s-au solicitat următoarele documente, dintre care s-au elaborat o parte:

 1. Studiu topografic;
 2. Studiu geotehnic semnat și ștampilat de un expert Af;
 3. Expertize tehnice pentru drum și pentru poduri;
 4. Întocmire planuri de situație vizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI);
 5. Documentațiile pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;
 6. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), respectând HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, verificate de verificatori de

proiecte.

Lucrările proiectate în cadrul DALI sunt:

 • reproiectarea podurilor conform normelor în vigoare,
 • realizarea de podețe/poduri noi,
 • amenajarea acostamentelor,
 • asigurarea scurgerii apelor (șanțurile pereate conform declivităților),
 • amenajarea intersecțiilor,
 • amenajarea zonelor de parcare, platforme pentru stațiile de autobus,
 • lucrări de consolidare a corpului drumului,
 • realizarea suprastructurii din mixturi asfaltice,
 • asfaltarea acostamentului în intravilan,
 • lucrări de semnalizare rutieră orizontală și verticală,
 • bornare kilometrică,
 • parapete metalice flexibile,
 • amenajarea de trotuare în intravilan,
 • accese la proprietăți,
 • realizarea pistelor de biciclete,
 • relocare/desființare utilități,
 • supralărgiri/supraînălțări în curbe.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de aducerea DJ 151D la parametrii necesari exploatării acestuia de traficul greu descărcat de pe autostradă, realizarea condițiilor de siguranță pentru riveranii comunelor traversate și armonizarea lucrăărilor proiectate cu cele existente pe amplasament.