Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos, a participat în data de 20 octombrie, alături de premierul Nicolae-Ionel Ciucă, la ceremonia de semnare a contractelor de finanțare aferente Componentei 3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1, pentru realizarea unor Centre de colectare prin aport voluntar.

În cadrul acestui eveniment, s-au semnat 24 de contracte de finanțare cu unitățile administrativ-teritoriale care s-au înscris în această rundă de finanțare, având o valoare totală de 114.228.456.00 lei, fără TVA.

Centrele de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door – to – door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxuri speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări, precum și alte tipuri de deșeuri, în conformitate cu proiectul – tip pus la dispoziție de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Aceste centre de colectare vor deservi comunități de până la 50.000 de locuitori. Apelul de finanțare este deschis până la 22.11.2022, ora 12:00 și se desfășoară cu aplicarea principiului „primul venit – primul servit”.

Ca urmare a implementării acestei subinvestiții, până la 30 septembrie 2024 se vor realiza și operaționaliza cel puțin 250 de centre de colectare prin aport voluntar, iar până la 30.06.2026 se vor realiza și operaționaliza cel puțin 565 de centre de colectare prin aport voluntar.

Beneficiarii acestei măsuri sunt Unitățile Administrativ – Teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI – uri), alte asocieri de UAT-uri.

Printre Unitățile Administrativ – Teritoriale care au semnat contractele de finanțare s-au numărat și 5 UAT-uri (Municipiul Reghin, Municipiul Sighișoara, Comuna Porumbacu, Comuna Bălăușeri și Comuna Gornești) pentru care serviciile de consultanță în întocmirea cererilor de finanțare au fost asigurate de Media Marketing. Valoarea totală a contractelor semnate de aceste UAT-uri este de 22.793.932,60 lei.