Elevii și profesorii Școlii Gimnaziale „Ion Dacian” din Saschiz vor beneficia de echipamente performante pentru mediul on-line prin proiectul „Achiziționare echipamente TIC pentru susținerea procesului de învățare în cadrul Școlii Gimnaziale Ion Dacian din comuna Saschiz, în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-COV-2”. Proiectul este finanțat prin POC/882/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune,e-sănătate și e-cultură, Acțiunea 2.3.3., apel 2.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului elevilor din Comuna Saschiz la procesul de învățare în mediul on-line prin achiziționarea de echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ.

Prin acest proiect se va asigura:

  1. Dotarea elevilor din Școala Gimnazială „Ion Dacian” din comuna Saschiz cu 200 de tablete școlare conectate la internet.
  2. Dotarea cadrelor didactice care susțin procesul de învățământ online din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Dacian” din comuna Saschiz cu 20 echipamente de tip laptop.

Valoarea totală a proiectului este de 401.249,09 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 312.943,73 lei.

Media Marketing a prestat servicii de consultanță în elaborarea cererii de finanțare, și prestează pe parcursul derulării proiectului serviciile de consultanță în managementul proiectului, servicii de consultanță în achizițiile publice și serviciile de publicitate ale proiectului.