Producţie flyere, fluturaşi, postere şi pliante

Creativitate – impact vizual;
Unicitate – diferenţiere şi evidenţiere;
Copywriting – transmiterea mesajului publicitar;
Experienta – modelarea şi transpunerea în formă a conceptului publicitar.