Solicitare adresată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind îmbunătățirea  legislației în domeniul închirierii pășunilor/pajiștilor din domeniul public al unităților administrativ teritoriale.

Solicitare adresată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind îmbunătățirea legislației în domeniul închirierii pășunilor/pajiștilor din domeniul public al unităților administrativ teritoriale.

Bazându-ne pe experiența noastră obținută prin asigurarea serviciilor de consultanţă acordate unităţilor administrativ-teritoriale în întocmirea documentaţiilor şi realizarea procedurilor de închiriere a pajiștilor (pășunilor) din domeniul public şi/sau privat al...